Văn hóa Orina

Văn hóa Orina

09:30 - 28/10/2019

Văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi chính là : tinh thần đoàn kết tập thể, sự tôn trọng cá nhân, sự nỗ lực không ngừng, và lộ trình phát triển sự nghiệp cụ thể...

Hành xử trung thực và tận tụy trong mọi hoạt động. Tuân thủ quy tắc, chính sách và quy định của Công ty. Tuân thủ mọi chính sách pháp luật